B. Translate each verbal phrase into an algebraic expression or equation 1. One-third of a number is...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: B. Translate each verbal phrase into an algebraic expression or equation 1. One-third of a number is…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

B. Translate each verbal phrase into an algebraic expression or equation
1. One-third of a number is nine.
2. t divided by 8
3. subtract 5 from e
4. The difference of three and a number yields ten
5. the sum of x and 2
6. Four times a number is equal to thirty-six
7. Thrice a number decreased by thirteen is five
8. combine y and 7
9. The sum of a number and three is twelve.
10. the product of 9 and m

Mga sagot sa #1 sa Tanong: B. Translate each verbal phrase into an algebraic expression or equation
1. One-third of a number is nine.
2. t divided by 8
3. subtract 5 from e
4. The difference of three and a number yields ten
5. the sum of x and 2
6. Four times a number is equal to thirty-six
7. Thrice a number decreased by thirteen is five
8. combine y and 7
9. The sum of a number and three is twelve.
10. the product of 9 and m

Answer:

[tex]1. \frac{1}{3} 9[/tex]

[tex]2.t \sqrt{8} [/tex]

[tex]3.e – 5[/tex]

[tex]4.di \: ko \: alam \: sorry[/tex]

[tex]5.x + 2[/tex]

[tex]6.4x = 36[/tex]

[tex]7.13 {}^{3} – 5[/tex]

[tex]8.y7[/tex]

[tex]9.6 + 3 = 9 + 3 = 12[/tex]

[tex]10.9 \times m[/tex]

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa B. Translate each verbal phrase into an algebraic expression or equation 1. One-third of a number is…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact