Exercise #1 Direction: Read each statement carefully. Write TRUE if the s and FALSE if not. Write yo...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Exercise #1 Direction: Read each statement carefully. Write TRUE if the s and FALSE if not. Write yo…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Exercise #1
Direction: Read each statement carefully. Write TRUE if the s
and FALSE if not. Write your answers on the blank.
1. One team may play the game.
_2. Any member of the group can do the Jak-en-Poy
3. The size of the playground depends on the number o
4. The game can be played even inside the room.
5. The group should inter and cross over the first to the
without touching happened to get a point​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Exercise #1
Direction: Read each statement carefully. Write TRUE if the s
and FALSE if not. Write your answers on the blank.
1. One team may play the game.
_2. Any member of the group can do the Jak-en-Poy
3. The size of the playground depends on the number o
4. The game can be played even inside the room.
5. The group should inter and cross over the first to the
without touching happened to get a point​

Answer:

1. T

2. T

3. T

4. T

5. T

yan po akin

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Exercise #1 Direction: Read each statement carefully. Write TRUE if the s and FALSE if not. Write yo…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact