1. (x + 5) = 2. (a-b)(a-b)(a - b)= 3. (x + y) = 4. (x+y)(x + y)x+y)= 5. (x+2y) = ​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1. (x + 5) = 2. (a-b)(a-b)(a – b)= 3. (x + y) = 4. (x+y)(x + y)x+y)= 5. (x+2y) = ​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1. (x + 5) =
2. (a-b)(a-b)(a – b)=
3. (x + y) =
4. (x+y)(x + y)x+y)=
5. (x+2y) =

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1. (x + 5) =
2. (a-b)(a-b)(a – b)=
3. (x + y) =
4. (x+y)(x + y)x+y)=
5. (x+2y) =

1. 5x

2. a³ – b³

3. xy

4. x³ + y³

5. 2xy

?

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1. (x + 5) = 2. (a-b)(a-b)(a – b)= 3. (x + y) = 4. (x+y)(x + y)x+y)= 5. (x+2y) = ​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact