1.)[tex]\int\limits^3_1 {x^{2} } \, dx[/tex] 2.)[tex]\int\limits^{4}_{2} {x} \, dx[/tex] 3.)[tex]\in...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1.)[tex]\int\limits^3_1 {x^{2} } \, dx[/tex] 2.)[tex]\int\limits^{4}_{2} {x} \, dx[/tex] 3.)[tex]\in…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1.)[tex]\int\limits^3_1 {x^{2} } \, dx[/tex]
2.)[tex]\int\limits^{4}_{2} {x} \, dx[/tex]
3.)[tex]\int\limits^{9}_{3} {x^{8} } \, dx[/tex]

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1.)[tex]\int\limits^3_1 {x^{2} } \, dx[/tex]
2.)[tex]\int\limits^{4}_{2} {x} \, dx[/tex]
3.)[tex]\int\limits^{9}_{3} {x^{8} } \, dx[/tex]

[tex] \blue {\overbrace {\underbrace{answer}}}[/tex]

[tex]Answer:

1.) \frac{x^{3} }{3}3×3

=\frac{3^{3} }{3}333 -\frac{1^{3} }{3}313

=9-\frac{1}{3}31

=\frac{26}{3}326

[/tex]

[tex]Answer:

2.)\frac{x^{2} }{2}2×2

=\frac{4^{2} }{2} -\frac{2^{2} }{2}242−222

=\frac{16}{2}-\frac{4}{2}216−24

=8-2

=6

[/tex]

[tex]Answer

3.)\frac{x^{9} }{9}9×9

=\frac{9^{9} }9-\frac{3^{9}}{9}999−939

=43046721-2187

=43044534

[/tex]

[tex] \red {\overbrace{ \underbrace{ \underline{ \boxed{carryonlearning}}}}}[/tex]

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1.)[tex]\int\limits^3_1 {x^{2} } \, dx[/tex] 2.)[tex]\int\limits^{4}_{2} {x} \, dx[/tex] 3.)[tex]\in…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact