Activity 1 Electronic Configuration Directions: Make an electronic configuration on the following el...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Activity 1 Electronic Configuration Directions: Make an electronic configuration on the following el…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Activity 1
Electronic Configuration
Directions: Make an electronic configuration on the following elements below.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Activity 1
Electronic Configuration
Directions: Make an electronic configuration on the following elements below.​

Answer:

Electronic Configuration

1.)CARBON

[tex] {1s}^{2} \: {2s}^{2} \: {2p}^{2}[/tex]

2.) SODIUM

[tex] {1s}^{2} \: {2s}^{2} \: {2p}^{6} \: {3s}^{1} [/tex]

3.) CHLORINE

[tex] {1s}^{2} \: {2s}^{2} \: {2p}^{6} \: {3s}^{2} \: {3p}^{5} [/tex]

4.) FLUORINE

[tex] {1s}^{2} \: {2s}^{2} \: {2p}^{5} \: [/tex]

5.) HYDROGEN

[tex] {1s}^{1} [/tex]

Explanation:

Sana makatulong 🙂

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Activity 1 Electronic Configuration Directions: Make an electronic configuration on the following el…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact