Column A Column B a. Social Media b. Picnic 1. It is the leisure activity mostly enjoyed by the yout...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Column A Column B a. Social Media b. Picnic 1. It is the leisure activity mostly enjoyed by the yout…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Column A
Column B
a. Social Media
b. Picnic
1. It is the leisure activity
mostly enjoyed by the youths.
2. Activities with almost have the
same level of youths’ enjoyment.
3. The least enjoyed
activity by the youths.
4. The activities which have the
same weight of enjoyment.
5. Rank fourth in the list of
activities enjoyed by the youths.
c. Sports and swimming
d. Social Media and online games
e. Reading​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Column A
Column B
a. Social Media
b. Picnic
1. It is the leisure activity
mostly enjoyed by the youths.
2. Activities with almost have the
same level of youths’ enjoyment.
3. The least enjoyed
activity by the youths.
4. The activities which have the
same weight of enjoyment.
5. Rank fourth in the list of
activities enjoyed by the youths.
c. Sports and swimming
d. Social Media and online games
e. Reading​

Answer:

1.ᴀ

2.ʙ

3.ʙ

4.ʙ

5ᴅ

Explanation:

ᴇᴡᴀɴ ᴋᴏᴘᴏ ᴇʜʜ:)

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Column A
Column B
a. Social Media
b. Picnic
1. It is the leisure activity
mostly enjoyed by the youths.
2. Activities with almost have the
same level of youths’ enjoyment.
3. The least enjoyed
activity by the youths.
4. The activities which have the
same weight of enjoyment.
5. Rank fourth in the list of
activities enjoyed by the youths.
c. Sports and swimming
d. Social Media and online games
e. Reading​

Answer:

  1. d
  2. a
  3. c
  4. b
  5. e

Explanation:

hope it helps:)

took me f ckin mins to answer this

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Column A Column B a. Social Media b. Picnic 1. It is the leisure activity mostly enjoyed by the yout…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact