Mrs. Comonog celebrated her birthday party with her 15 friends at one of the famous hotel in Manila....

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Mrs. Comonog celebrated her birthday party with her 15 friends at one of the famous hotel in Manila…., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Mrs. Comonog celebrated her birthday party with her 15 friends at one of the famous hotel in Manila. They ate in a restaurant there. The average price of the food they bought is Php. 349.25 per person. How much did Mrs. Comonog pay to the cashier?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Mrs. Comonog celebrated her birthday party with her 15 friends at one of the famous hotel in Manila. They ate in a restaurant there. The average price of the food they bought is Php. 349.25 per person. How much did Mrs. Comonog pay to the cashier?​

Answer:

5, 238.75

Step-by-step explanation:

Php 346.25 x 15 friends

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Mrs. Comonog celebrated her birthday party with her 15 friends at one of the famous hotel in Manila. They ate in a restaurant there. The average price of the food they bought is Php. 349.25 per person. How much did Mrs. Comonog pay to the cashier?​

Answer:

349.25×15 =5,238.75 pesos

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Mrs. Comonog celebrated her birthday party with her 15 friends at one of the famous hotel in Manila…., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact