Test I. MULTIPLE CHOICE. Read each statement carefully. Choose your answer on the given choices. Wri...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Test I. MULTIPLE CHOICE. Read each statement carefully. Choose your answer on the given choices. Wri…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Test I. MULTIPLE CHOICE. Read each statement carefully. Choose your answer on the given choices. Write you
__1. What is the product of m and (-2m – 5)?
answer in the space provided before each number.( 1 point each)
a. 2m² + 5m
b.-2m2 +5m
C.-2m2-5m
d. 2m2-5m
2. What should be multiplied to (-2x²y2) to get (-6x*y$)?
a. 3xy3
b. 3xy
3. What must be multiplied to (x+5) to obtain x2 –x – 30?
a. X-6
b. x-5
4. Divide 21×4 -14×3-28×2 by 7×2.
a. 3×2 -2×4
b. 3×2 -2x-3
5. What is the remainder when x3 +3×2 +5x+1 is divided by x+3?
с. -Зху?
d.-3xy
C. X+5
d.x+6
c. 3×2+2x -4
d. 3×2+2x+4
a.-12
b.-13
C. -14
d.-15
When x+2 is multiplied to x-8, what would be the product?
a. x2-16
b. X2 +16
c. x2 +6x -16
d. X2-6x -16
7. Find( x – 3y)??
a. x2 -6xy +9y2 b. x2 +6xy +9y2 c. x2 -6xy – 9y2 d.x2 -9y2
8. What is the product of x+4 and X-4?
a. x2-16
b. x2 +16
c. x2 +6x -16
d. x2 – 6x-16
9. What should be multiplied to x +3 to get x3 +27?
a. x2-3x -9
b. x2 + 3x -9
C. x2-3x + 9
d.x2-9
10. What is the product of x +2 and x2-2x +4?
b. x3 +8
C. X3 + 4×2 +2x +8 d. x3 – 4×2 +2x – 8
a. X3-8​

Mga sagot sa #1 sa Tanong:
Test I. MULTIPLE CHOICE. Read each statement carefully. Choose your answer on the given choices. Write you
__1. What is the product of m and (-2m – 5)?
answer in the space provided before each number.( 1 point each)
a. 2m² + 5m
b.-2m2 +5m
C.-2m2-5m
d. 2m2-5m
2. What should be multiplied to (-2x²y2) to get (-6x*y$)?
a. 3xy3
b. 3xy
3. What must be multiplied to (x+5) to obtain x2 –x – 30?
a. X-6
b. x-5
4. Divide 21×4 -14×3-28×2 by 7×2.
a. 3×2 -2×4
b. 3×2 -2x-3
5. What is the remainder when x3 +3×2 +5x+1 is divided by x+3?
с. -Зху?
d.-3xy
C. X+5
d.x+6
c. 3×2+2x -4
d. 3×2+2x+4
a.-12
b.-13
C. -14
d.-15
When x+2 is multiplied to x-8, what would be the product?
a. x2-16
b. X2 +16
c. x2 +6x -16
d. X2-6x -16
7. Find( x – 3y)??
a. x2 -6xy +9y2 b. x2 +6xy +9y2 c. x2 -6xy – 9y2 d.x2 -9y2
8. What is the product of x+4 and X-4?
a. x2-16
b. x2 +16
c. x2 +6x -16
d. x2 – 6x-16
9. What should be multiplied to x +3 to get x3 +27?
a. x2-3x -9
b. x2 + 3x -9
C. x2-3x + 9
d.x2-9
10. What is the product of x +2 and x2-2x +4?
b. x3 +8
C. X3 + 4×2 +2x +8 d. x3 – 4×2 +2x – 8
a. X3-8​

Answer:

1.A

2.A

3.C

4.B

5.A

6.A

7.C

8.C

9.A

10.B

Step-by-step explanation:

HOPE ITS HELP 😉

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Test I. MULTIPLE CHOICE. Read each statement carefully. Choose your answer on the given choices. Wri…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact