Which of the following is the set of all letters in the world mathematics as shown below.What is wro...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Which of the following is the set of all letters in the world mathematics as shown below.What is wro…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Which of the following is the set of all letters in the world mathematics as shown below.What is wrong with this set?A=(m,a,t,h,e,m,a,t,i,c,s)

a.)A capital letters is used to represents this set
b.)it uses curly braces
c.)it uses commas
d.)the objects in this set are not unique​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Which of the following is the set of all letters in the world mathematics as shown below.What is wrong with this set?A=(m,a,t,h,e,m,a,t,i,c,s)

a.)A capital letters is used to represents this set
b.)it uses curly braces
c.)it uses commas
d.)the objects in this set are not unique​

Answer:

i think letter d para sakin po

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Which of the following is the set of all letters in the world mathematics as shown below.What is wro…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact