write like if you are convinced with the given dialogues and write notify if you are doubt(the first...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: write like if you are convinced with the given dialogues and write notify if you are doubt(the first…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

write like if you are convinced with the given dialogues and write notify if you are doubt(the first one is done for you

1.given false data
2.ckarify confusion
3.solve nothing
4.add information
5.sure pink news

answer.
1.notify
2.like
3.notify
4.like
5.notify
[tex] \sqrt{} [/tex]

Mga sagot sa #1 sa Tanong: write like if you are convinced with the given dialogues and write notify if you are doubt(the first one is done for you

1.given false data
2.ckarify confusion
3.solve nothing
4.add information
5.sure pink news

answer.
1.notify
2.like
3.notify
4.like
5.notify
[tex] \sqrt{} [/tex]

Answer:

let explain something alam nyo na ang science ay gawa gawa ng Illuminati

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa write like if you are convinced with the given dialogues and write notify if you are doubt(the first…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact