WRONG ANSWER = INSTANT REPORT RIGHT ANSWER =INSTANT BRAINLIEST​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: WRONG ANSWER = INSTANT REPORT RIGHT ANSWER =INSTANT BRAINLIEST​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

WRONG ANSWER = INSTANT REPORT
RIGHT ANSWER =INSTANT BRAINLIEST​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: WRONG ANSWER = INSTANT REPORT
RIGHT ANSWER =INSTANT BRAINLIEST​

Answer:

[tex]\red{ \rule{10pt}{999999pt}}[/tex][tex]\orange{ \rule{10pt}{999999pt}}[/tex][tex]\yellow{ \rule{10pt}{999999pt}}[/tex][tex]\green{ \rule{10pt}{999999pt}}[/tex]

Mga sagot sa #2 sa Tanong: WRONG ANSWER = INSTANT REPORT
RIGHT ANSWER =INSTANT BRAINLIEST​

Answer:

mga karapatan

karapatan mong mag sulat

karapatan mo mag hinge ng papel

karapatan mong mang hiram ng papel

mga tungkulin

tungkulin mong mag linis sa paaralan

tungkulin mo mag bura ng sulat sa blackboard

tungkulin mo itapon ang mga basura

Explanation:

sana makatulong

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa WRONG ANSWER = INSTANT REPORT RIGHT ANSWER =INSTANT BRAINLIEST​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact