5669919051&set=pcb.4241116049334279 Internet Speed Test... Summativo Test #1 I. Panuto: Kumpletu...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 5669919051&set=pcb.4241116049334279 Internet Speed Test… Summativo Test #1 I. Panuto: Kumpletu…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

5669919051&set=pcb.4241116049334279 Internet Speed Test… Summativo Test #1 I. Panuto: Kumpletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat ng angkop na titik upang mabuo ang salita. 1. Ang K_B_T_HA_G AN_A_AT ay ang kabuuan ng mga panlipunang gawain na nagtatakda sa lahat ng tao, nag-iisa man o pangkat na makamit nila ang katuparan ng kaganapan ng kanilang pagkatao 2. Sa D_GN_D_D nakakabit ang iba’t-bang karapatang kailangang igalang at hayaang gamitin ng lao sa lipunan 3. Ayon kay Dr. Manuel Dy. Jr., binubuo ng lipunan ang tao at binubuo naman ng tao ang _1_0__N. 4. Upang maging makatarungan ang isang lipunan, kailangang nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat_N__B_D__Lay kinikilala. 5. Ang K __AY__A_ ay kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay Panuto: Basahin at unawain ang lyrics ng kantang “Paranagutan”. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan matapos ang awit. Maaari mo itong kantahin o pakinggan sa iyong ​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 5669919051&set=pcb.4241116049334279 Internet Speed Test… Summativo Test #1 I. Panuto: Kumpletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat ng angkop na titik upang mabuo ang salita. 1. Ang K_B_T_HA_G AN_A_AT ay ang kabuuan ng mga panlipunang gawain na nagtatakda sa lahat ng tao, nag-iisa man o pangkat na makamit nila ang katuparan ng kaganapan ng kanilang pagkatao 2. Sa D_GN_D_D nakakabit ang iba’t-bang karapatang kailangang igalang at hayaang gamitin ng lao sa lipunan 3. Ayon kay Dr. Manuel Dy. Jr., binubuo ng lipunan ang tao at binubuo naman ng tao ang _1_0__N. 4. Upang maging makatarungan ang isang lipunan, kailangang nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat_N__B_D__Lay kinikilala. 5. Ang K __AY__A_ ay kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay Panuto: Basahin at unawain ang lyrics ng kantang “Paranagutan”. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan matapos ang awit. Maaari mo itong kantahin o pakinggan sa iyong ​

Answer:

1 KABUTIHANG PANLAHAT

2 DIGNIDAD

3 LIPUNAN

4 INDIBIDWAL

5 KAKAYAHAN/KAPAYAPAAN/KALAYAAN

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 5669919051&set=pcb.4241116049334279 Internet Speed Test… Summativo Test #1 I. Panuto: Kumpletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat ng angkop na titik upang mabuo ang salita. 1. Ang K_B_T_HA_G AN_A_AT ay ang kabuuan ng mga panlipunang gawain na nagtatakda sa lahat ng tao, nag-iisa man o pangkat na makamit nila ang katuparan ng kaganapan ng kanilang pagkatao 2. Sa D_GN_D_D nakakabit ang iba’t-bang karapatang kailangang igalang at hayaang gamitin ng lao sa lipunan 3. Ayon kay Dr. Manuel Dy. Jr., binubuo ng lipunan ang tao at binubuo naman ng tao ang _1_0__N. 4. Upang maging makatarungan ang isang lipunan, kailangang nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat_N__B_D__Lay kinikilala. 5. Ang K __AY__A_ ay kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay Panuto: Basahin at unawain ang lyrics ng kantang “Paranagutan”. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan matapos ang awit. Maaari mo itong kantahin o pakinggan sa iyong ​

Answer:

1.KABUTIHANG PANLAHAT

2.DIGNIDAD

3.KILOS

4.INDIBIDWAL

5KAKAYAHAN

Explanation:

TAMA BA??

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 5669919051&set=pcb.4241116049334279 Internet Speed Test… Summativo Test #1 I. Panuto: Kumpletu…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact