An analogy is a term that means ___________. * A. word relationships B. word skills C. word pairs D....

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: An analogy is a term that means ___________. * A. word relationships B. word skills C. word pairs D…., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

An analogy is a term that means ___________. * A. word relationships B. word skills C. word pairs D. word to express An analogy is a term that means ___________. * A. word relationships B. word skills C. word pairs D. word to express​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: An analogy is a term that means ___________. * A. word relationships B. word skills C. word pairs D. word to express An analogy is a term that means ___________. * A. word relationships B. word skills C. word pairs D. word to express​

Answer:

1: b

2; c

Explanation:

Mga sagot sa #2 sa Tanong: An analogy is a term that means ___________. * A. word relationships B. word skills C. word pairs D. word to express An analogy is a term that means ___________. * A. word relationships B. word skills C. word pairs D. word to express​

Answer:

An analogy is a term that means A. word relationships.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa An analogy is a term that means ___________. * A. word relationships B. word skills C. word pairs D…., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact