construct a truth table for each of the statements 1. (p^ ~q)- ~r 2. p^(q v ~ r)

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: construct a truth table for each of the statements 1. (p^ ~q)- ~r 2. p^(q v ~ r), napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

construct a truth table for
each of the statements
1. (p^ ~q)- ~r
2. p^(q v ~ r)

Mga sagot sa #1 sa Tanong: construct a truth table for
each of the statements
1. (p^ ~q)- ~r
2. p^(q v ~ r)

Answer:

(p^ ~q)- ~r — im going to ignore this hyphen, i think that is a typo and assume the equation is (p^ ~q)(~r)

Step-by-step explanation:

p q r ~q ~r (p^~q)  output

0 0 0 1   1      0         0

0 0 1  1   0     0         0

0  1 0 0  1      0         0

0  1  1 0  0     0         0

1  0 0  1   1      1          1

1  0  1  1   0     1         0

1  1   0 0   1     0        0

1  1   1  0   0    0        0

p^(q v ~ r)

p q r  ~r  (q v ~r)  output

0 0 0  1       1        0

0 0 1   0     0        0

0  1 0  1      1         0

0  1  1  0     1          0

1  0 0  1      1          1

1  0  1   0     0        0

1  1   0   1     1          1

1  1   1    0    1        1

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa construct a truth table for each of the statements 1. (p^ ~q)- ~r 2. p^(q v ~ r), sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact