convert the following: a. 0.0056 km to m³ b. 7.58 g to ug c. 5 gal to L d. -40°F to °C​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: convert the following: a. 0.0056 km to m³ b. 7.58 g to ug c. 5 gal to L d. -40°F to °C​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

convert the following:
a. 0.0056 km to m³
b. 7.58 g to ug
c. 5 gal to L
d. -40°F to °C​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: convert the following:
a. 0.0056 km to m³
b. 7.58 g to ug
c. 5 gal to L
d. -40°F to °C​

Answer:

1. 5600000m³

2. 7580000ug

3. 18.9271 L

4. -40°C

Explanation:

1. multiply the volume value by 1e+9

2. multiply the mass value by 1e+6

3. multiply the volume value by 3.785

4. (-40°F − 32) × 5/9 = -40°C

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa convert the following: a. 0.0056 km to m³ b. 7.58 g to ug c. 5 gal to L d. -40°F to °C​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact