Determine whether the substances listed in the table below are pure substances (P) or mixtures (M)....

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Determine whether the substances listed in the table below are pure substances (P) or mixtures (M)…., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Determine whether the substances listed in the table below are pure
substances (P) or mixtures (M).
gold (AU)
Kool-Ald
bronze
water (H20)
copper (Cu)
pyrite (FeS2)
brass
titanium (TI)
coffee
salt (NaCl)​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Determine whether the substances listed in the table below are pure
substances (P) or mixtures (M).
gold (AU)
Kool-Ald
bronze
water (H20)
copper (Cu)
pyrite (FeS2)
brass
titanium (TI)
coffee
salt (NaCl)​

Explanation:

gold (AU) : P

Kool – Aid > (candy) :m

bronze : p

water (H20) :m

copper (Cu) :p

pyrite (FeS2):m

brass :m

, brass is not a pure substance because it does not have a definite composition. Brass is an alloy of copper and zinc and the proportions of these two metals are varied to produce brass having different properties.

titanium (TI) ;p

coffee ;m

salt (NaCl):m

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Determine whether the substances listed in the table below are pure substances (P) or mixtures (M)…., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact