transform the quadratic function in the form of y=axsquared + bx + c. given 1.y=(x-2)squared + 6 2.y...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: transform the quadratic function in the form of y=axsquared + bx + c. given 1.y=(x-2)squared + 6 2.y…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

transform the quadratic function in the form of y=axsquared + bx + c.
given
1.y=(x-2)squared + 6
2.y=3(x-3)squared-12
3.y=-2(x+1)squared+3​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: transform the quadratic function in the form of y=axsquared + bx + c.
given
1.y=(x-2)squared + 6
2.y=3(x-3)squared-12
3.y=-2(x+1)squared+3​

Answer:

1. y = x² – 4x + 10

2. y = 3x² – 18x + 15

3. y = -2x² – 4x + 1

Step-by-step explanation:

1. y = (x – 2)² + 6

y = x(x) + x(-2) – 2(x) – 2(-2) + 6

y = x² – 2x – 2x + 4 + 6

y = 4x + 10

2. y = 3(x 3)² 12

y = 3 [ x(x) + x(-3) – 3(x) – 3(-3) ] – 12

y = 3 ( x² – 3x – 3x + 9 ) – 12

y = 3 ( x² – 6x + 9 ) – 12

y = 3(x²) + 3(-6x) + 3(9) – 12

y = 3x² – 18x + 27 – 12

y = 3x² 18x + 15

3. y = 2(x + 1)² + 3

y = -2 [ x(x) + x(1) + 1(x) + 1(1) ] + 3

y = -2 [ x² + x + x + 1 ] + 3

y = -2 ( x² + 2x + 1 ) + 3

y = -2(x²) – 2(2x) – 2(1) + 3

y = -2x² – 4x – 2 + 3

y = -2x² 4x + 1

#CarryOnLearning

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa transform the quadratic function in the form of y=axsquared + bx + c. given 1.y=(x-2)squared + 6 2.y…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact