1. Si Kaleb ay may 15 piraso ng lego. Dalawang beses ang dami ng lego ni Seb ang kay Kaleb. Kung ang...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1. Si Kaleb ay may 15 piraso ng lego. Dalawang beses ang dami ng lego ni Seb ang kay Kaleb. Kung ang…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1. Si Kaleb ay may 15 piraso ng lego. Dalawang beses ang dami ng lego ni Seb ang kay Kaleb. Kung ang pinsan ni Kaleb ay nagbigay pa sa kaniya ng 10 lego. Ilang lego mayroon si Seb?

a.ano Ang tinatanong sa suluranin?____
b.ano-ano Ang ibinígay na datós?____
c.ano Ang operation na gamitin?____
d.ano Ang pamílang na pangungusap
e.solusyunan(gumámit ng ibá’t ibáng pamamaraán)______________
f.IWASTO________________​

(╥﹏╥) pasagot plz l need na po Ito nayon​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1. Si Kaleb ay may 15 piraso ng lego. Dalawang beses ang dami ng lego ni Seb ang kay Kaleb. Kung ang pinsan ni Kaleb ay nagbigay pa sa kaniya ng 10 lego. Ilang lego mayroon si Seb?

a.ano Ang tinatanong sa suluranin?____
b.ano-ano Ang ibinígay na datós?____
c.ano Ang operation na gamitin?____
d.ano Ang pamílang na pangungusap
e.solusyunan(gumámit ng ibá’t ibáng pamamaraán)______________
f.IWASTO________________​

(╥﹏╥) pasagot plz l need na po Ito nayon​

a. Ilang lego mayroon c Seb?

b. 15 piraso ng lego, dalawang beses ang dami ng lego, 10 lego binigay ni Seb kay Kaleb.

c. Multiplication and Addition

d. 15 x 2 = n tapos 30+10= n

e. 15×2= 30

30+10=40

f. May total na 40 piraso mayroon c Seb

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1. Si Kaleb ay may 15 piraso ng lego. Dalawang beses ang dami ng lego ni Seb ang kay Kaleb. Kung ang…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact