A cluster of billions of stars​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A cluster of billions of stars​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A cluster of billions of stars​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A cluster of billions of stars​

Answer:

The biggest groups of stars are called galaxies. Galaxies can contain anywhere from a few million stars to many billions of stars. Every star you can see in the sky is part of the Milky Way Galaxy, the galaxy we live in.

Mga sagot sa #2 sa Tanong: A cluster of billions of stars​

Answer:

[tex]\huge{\boxed{\tt{\colorbox{pink} {•ANSWER•}}}}[/tex]

Hey!

Here is your Answer

  • The biggest groups of stars are called galaxies. Galaxies can contain anywhere from a few million stars to many billions of stars. Every star you can see in the sky is part of the Milky Way Galaxy, the galaxy we live in.

Short Summary

  • A HUGE CLUSTER OF BILLIONS OF STARS IS KNOWN AS A GALAXY.

Explanation:

CARRY ON LEARNING

Gongzhu

MARK ME BRAINLIEST

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A cluster of billions of stars​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact