About 750 cal of heat is added to a system that does 42 J of work, what is the change in the system...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: About 750 cal of heat is added to a system that does 42 J of work, what is the change in the system…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

About 750 cal of heat is added to a system that does 42 J of work, what is the change in the system internal energy in calories?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: About 750 cal of heat is added to a system that does 42 J of work, what is the change in the system internal energy in calories?​

Given:

Q = 750 cal

W = 42 J = 10.0 cal (divide by 4.184)

Find:

ΔU = ?

Use the formula:

ΔU = Q – W

ΔU = (750 cal) – (10.0 cal)

ΔU = 740 cal

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa About 750 cal of heat is added to a system that does 42 J of work, what is the change in the system…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact