II. (Tama o Mali) Isulat ng kung tama ang tinutukoy ng pangungusap, at Isulat ang Mali kung hindi ta...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: II. (Tama o Mali) Isulat ng kung tama ang tinutukoy ng pangungusap, at Isulat ang Mali kung hindi ta…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

II. (Tama o Mali) Isulat ng kung tama ang tinutukoy ng pangungusap, at Isulat ang Mali
kung hindi tama ang tinutukoy ng pangungusap.
etnikong motif.
1. Ang recycled paper bag ay nagagamit sa mga disenyong hango sa
2. Ang cardboard ay nagugupit sa nais na hugis. Maaari kang gumawa ng
dalawa o tatlon uri ng hugis. Gumupit din ng mga linyang tuwid at pakurba para sa isang
ng paper bag.
3. Pagkatapos makagawa ng mga disenyo, ayusin ang paper bcg sa mesc
kailangang hindi pantay ang pagkakalatag nito.
4. Gamit ang tooth brush, pahiran ng acrylic paint o watercolor ang ginup
motif at mga linyang tuwid at pakurba. Agad ilapat sa paper bag.
5. Ulitin ng ilang beses ang bilang 4 (pasalit-salit o inuulit) upang makabu
magandang disenyo.
6. Ang mga patapong bagay ay hindi nakatutulong sa paggawa ng ec
paper bag design
7. Ang bola, panyo ay maaari ding gamitang ng patapong bagay.
8. Patuyuin ang paper bag at itanghal ito pagkatapos.
9. Ang mga patapong bagay ay nakatutulong upang makagawan
isenyo.
irecycle ang mga patapong bagay.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: II. (Tama o Mali) Isulat ng kung tama ang tinutukoy ng pangungusap, at Isulat ang Mali
kung hindi tama ang tinutukoy ng pangungusap.
etnikong motif.
1. Ang recycled paper bag ay nagagamit sa mga disenyong hango sa
2. Ang cardboard ay nagugupit sa nais na hugis. Maaari kang gumawa ng
dalawa o tatlon uri ng hugis. Gumupit din ng mga linyang tuwid at pakurba para sa isang
ng paper bag.
3. Pagkatapos makagawa ng mga disenyo, ayusin ang paper bcg sa mesc
kailangang hindi pantay ang pagkakalatag nito.
4. Gamit ang tooth brush, pahiran ng acrylic paint o watercolor ang ginup
motif at mga linyang tuwid at pakurba. Agad ilapat sa paper bag.
5. Ulitin ng ilang beses ang bilang 4 (pasalit-salit o inuulit) upang makabu
magandang disenyo.
6. Ang mga patapong bagay ay hindi nakatutulong sa paggawa ng ec
paper bag design
7. Ang bola, panyo ay maaari ding gamitang ng patapong bagay.
8. Patuyuin ang paper bag at itanghal ito pagkatapos.
9. Ang mga patapong bagay ay nakatutulong upang makagawan
isenyo.
irecycle ang mga patapong bagay.​

Answer:

1. Tama

2.Tama

3.Mali

4.Mali

5.Tama

6.Mali

7.Tama

8.Tama

9.Tama

10.Tam

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa II. (Tama o Mali) Isulat ng kung tama ang tinutukoy ng pangungusap, at Isulat ang Mali kung hindi ta…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact