1. It tells how fast an object is moving from one place to another. A. distance B. kilometer C. spee...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1. It tells how fast an object is moving from one place to another. A. distance B. kilometer C. spee…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1. It tells how fast an object is moving from one place to another.

A. distance B. kilometer C. speed D. time

2. How long will you take to cover the 18 kilometer distance from your house to the

mall with a speed of 6 kilometers per hour?

A. 3 hours B. 6 hours C. 9 hours D. 18 hours

3. Allan rides his motorcycle for 2 hours at a speed of 40 km/h. How far does he

travel?

A. 20 km B. 40 km C. 60 km D. 80 km

4. The bus takes 6 hours to cover a distance of 360 km. What is its speed of travel?

A. 40 km/h B. 50 km/h C. 60 km/h D. 70 km/h

5. The dog takes 16 seconds to cross the park. The park is 80 meters across. What

is the speed of the dog?

A. 3 m/s B. 5 m/s C. 15 m/s D. 40 m/s

6. Clark’s horse travels 2 hours to reach her house which is 20 km away. At what

speed does it travel?

A. 10 km/h B. 15 km/h C. 20 km/h D. 25 km/h

7. What is the speed of a train, if the distance it travels is 120 kilometers in 3 hours?

A. 30 km/h B. 40 km/h C. 50 km/h D. 60 km/h

8. Joel runs at a speed of 15 km/hr. If he runs for 2 hours, how much distance does

he cover?

A. 15 km B. 20 km C. 25 km D. 30 km

9. A car completes a journey of 500 km at an average speed of 50 km/hr. Calculate

the time taken for the journey in hours.

A. 5 hours B. 10 hours C. 15 hours D. 20 hours

10. If the distance he takes is 75 meters in 15 seconds, what is the average speed?

A. 5 m/s B. 10 m/s C. 15 m/s D. 20 m/s

(pls notice my quest,i really need it right now)​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1. It tells how fast an object is moving from one place to another.

A. distance B. kilometer C. speed D. time

2. How long will you take to cover the 18 kilometer distance from your house to the

mall with a speed of 6 kilometers per hour?

A. 3 hours B. 6 hours C. 9 hours D. 18 hours

3. Allan rides his motorcycle for 2 hours at a speed of 40 km/h. How far does he

travel?

A. 20 km B. 40 km C. 60 km D. 80 km

4. The bus takes 6 hours to cover a distance of 360 km. What is its speed of travel?

A. 40 km/h B. 50 km/h C. 60 km/h D. 70 km/h

5. The dog takes 16 seconds to cross the park. The park is 80 meters across. What

is the speed of the dog?

A. 3 m/s B. 5 m/s C. 15 m/s D. 40 m/s

6. Clark’s horse travels 2 hours to reach her house which is 20 km away. At what

speed does it travel?

A. 10 km/h B. 15 km/h C. 20 km/h D. 25 km/h

7. What is the speed of a train, if the distance it travels is 120 kilometers in 3 hours?

A. 30 km/h B. 40 km/h C. 50 km/h D. 60 km/h

8. Joel runs at a speed of 15 km/hr. If he runs for 2 hours, how much distance does

he cover?

A. 15 km B. 20 km C. 25 km D. 30 km

9. A car completes a journey of 500 km at an average speed of 50 km/hr. Calculate

the time taken for the journey in hours.

A. 5 hours B. 10 hours C. 15 hours D. 20 hours

10. If the distance he takes is 75 meters in 15 seconds, what is the average speed?

A. 5 m/s B. 10 m/s C. 15 m/s D. 20 m/s

(pls notice my quest,i really need it right now)​

Answer:

1.  C

2. A

    S = D/T     6 = 18/T    6T = 18    T =3 hrs.

3. D

    S = D/T     40 = D/2    D = 80 km.

4. C

    S = D/T     S = 360/6    S = 60 kph.

5. B

    S = D/T     S = 80/16    S = 5 m/s.

6. A

    S = D/T     S = 20/2    S = 10 kph.

7. B

    S = D/T     S = 120/3    S = 40 kph.

8. D

    S = D/T     15 = D/2    D = 30 km.

9. B

    S = D/T     50 = 500/T    50T = 500     T = 10 hrs.

10. A

    S = D/T     S = 75/15    S = 5 m/s.

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 1. It tells how fast an object is moving from one place to another.

A. distance B. kilometer C. speed D. time

2. How long will you take to cover the 18 kilometer distance from your house to the

mall with a speed of 6 kilometers per hour?

A. 3 hours B. 6 hours C. 9 hours D. 18 hours

3. Allan rides his motorcycle for 2 hours at a speed of 40 km/h. How far does he

travel?

A. 20 km B. 40 km C. 60 km D. 80 km

4. The bus takes 6 hours to cover a distance of 360 km. What is its speed of travel?

A. 40 km/h B. 50 km/h C. 60 km/h D. 70 km/h

5. The dog takes 16 seconds to cross the park. The park is 80 meters across. What

is the speed of the dog?

A. 3 m/s B. 5 m/s C. 15 m/s D. 40 m/s

6. Clark’s horse travels 2 hours to reach her house which is 20 km away. At what

speed does it travel?

A. 10 km/h B. 15 km/h C. 20 km/h D. 25 km/h

7. What is the speed of a train, if the distance it travels is 120 kilometers in 3 hours?

A. 30 km/h B. 40 km/h C. 50 km/h D. 60 km/h

8. Joel runs at a speed of 15 km/hr. If he runs for 2 hours, how much distance does

he cover?

A. 15 km B. 20 km C. 25 km D. 30 km

9. A car completes a journey of 500 km at an average speed of 50 km/hr. Calculate

the time taken for the journey in hours.

A. 5 hours B. 10 hours C. 15 hours D. 20 hours

10. If the distance he takes is 75 meters in 15 seconds, what is the average speed?

A. 5 m/s B. 10 m/s C. 15 m/s D. 20 m/s

(pls notice my quest,i really need it right now)​

Answer:

1.C

2.A

3.D

4.C

5.C

6.A

7.B

8.D

9.B

10.A

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1. It tells how fast an object is moving from one place to another. A. distance B. kilometer C. spee…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact