EJERCICIO 1 OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE Dirección: Identifica los signos/símbolos de la calle. ​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: EJERCICIO 1 OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE Dirección: Identifica los signos/símbolos de la calle. ​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

EJERCICIO 1
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE
Dirección: Identifica los signos/símbolos de la calle.

Mga sagot sa #1 sa Tanong: EJERCICIO 1
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE
Dirección: Identifica los signos/símbolos de la calle.

1. Pedestrian Crossing

Cruce de peatones

2. Stop don’t pass

Alto no pasar

3. No smoking

No fumar

4. Zigzag road

Camino en zigzag

5. Red cross

Cruz roja

6. Stop

Pare

7. No drinking water

Sin agua potable

8. No mobile phones

Sin teléfonos móviles

#CarryOnLearning

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa EJERCICIO 1 OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE Dirección: Identifica los signos/símbolos de la calle. ​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact