Task 5. Find A Way! Directions: Loop ten words related to indoor recreational activities. Afterwhich...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Task 5. Find A Way! Directions: Loop ten words related to indoor recreational activities. Afterwhich…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Task 5. Find A Way!
Directions: Loop ten words related to indoor recreational activities. Afterwhich, write a simple description about the words.

W
A
O
S
G
K
A
E
R
O
B
I
C
F
E

S
F
F
S
I
K
S
U
V
H
U
J
D
M
X

E
I
D
L
S
C
H
E
K
M
S
O
A
Q
E

F
U
G
R
E
B
S
C
R
A
B
B
L
E
R

H
H
I
N
S
X
A
S
D
T
A
D
Q
E
C

A
W
L
O
X
A
I
C
E
X
E
O
B
B
I

I
A
M
R
U
C
L
B
S
R
I
M
J
Y
S

K
L
R
U
O
H
M
E
I
U
K
I
W
S
E

L
K
S
N
N
E
O
B
A
L
A
N
C
E
S

F
I
T
N
E
S
S
G
I
S
I
O
A
I
A

B
N
C
I
A
S
G
H
L
P
D
T
R
P
D

O
G
N
N
S
K
F
Q
A
Q
H
N
Y
S
O

N
B
V
G
D
I
D
C
U
K
N
E
E
O
G

T
N
T
S
E
S
E
N
K
R
E
D
N
C
H

WORD DESCRIPTION

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________
7. ______________________________________________
8. ______________________________________________
9. ______________________________________________
10. ______________________________________________

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Task 5. Find A Way!
Directions: Loop ten words related to indoor recreational activities. Afterwhich, write a simple description about the words.

W
A
O
S
G
K
A
E
R
O
B
I
C
F
E

S
F
F
S
I
K
S
U
V
H
U
J
D
M
X

E
I
D
L
S
C
H
E
K
M
S
O
A
Q
E

F
U
G
R
E
B
S
C
R
A
B
B
L
E
R

H
H
I
N
S
X
A
S
D
T
A
D
Q
E
C

A
W
L
O
X
A
I
C
E
X
E
O
B
B
I

I
A
M
R
U
C
L
B
S
R
I
M
J
Y
S

K
L
R
U
O
H
M
E
I
U
K
I
W
S
E

L
K
S
N
N
E
O
B
A
L
A
N
C
E
S

F
I
T
N
E
S
S
G
I
S
I
O
A
I
A

B
N
C
I
A
S
G
H
L
P
D
T
R
P
D

O
G
N
N
S
K
F
Q
A
Q
H
N
Y
S
O

N
B
V
G
D
I
D
C
U
K
N
E
E
O
G

T
N
T
S
E
S
E
N
K
R
E
D
N
C
H

WORD DESCRIPTION

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________
7. ______________________________________________
8. ______________________________________________
9. ______________________________________________
10. ______________________________________________

Answer:

THANKS FOR YOUR WASTE POINTS

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Task 5. Find A Way! Directions: Loop ten words related to indoor recreational activities. Afterwhich…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact