w varies directly as the square of x and Inversely as p and q. It w = 12 when x = 4, p2 and q = 20,...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: w varies directly as the square of x and Inversely as p and q. It w = 12 when x = 4, p2 and q = 20,…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

w varies directly as the square of x and Inversely as p and q. It w = 12 when x = 4,
p2 and q = 20,
Find w when x 3, p 8 and 9 5
d. 5
b. 9
27
10​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: w varies directly as the square of x and Inversely as p and q. It w = 12 when x = 4,
p2 and q = 20,
Find w when x 3, p 8 and 9 5
d. 5
b. 9
27
10​

Answer:

Wala akong sagot dyan sorry po

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa w varies directly as the square of x and Inversely as p and q. It w = 12 when x = 4, p2 and q = 20,…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact