Pre-test Directions: Read each question carefully. Write the letter of the correct answer on your an...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Pre-test Directions: Read each question carefully. Write the letter of the correct answer on your an…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Pre-test
Directions: Read each question carefully. Write the letter of the correct answer on your
answer sheets.
1. h this circuit, the bulb is lighted because electricity is flowing in a complete path
A. closed circuit
B. open circuit
Ciboth A and B
2. In this circuit the bulb will not light up because of the gap or there is no complete
path for electricity to flow.
A. closed circuit
B. open circuit C. both A and B
3. Which arrangement of materials will complete an electric circuit?
A. wre, bulb, source, switch
B. source, bulb, battery, wire
C. path, source, wire, switch
4. Which one is likely an open circuit?
A. switch is turned OFF B. switch is turned ON C. both A and B
5. Which is an important component of an electric circuit?
A. electrical tape B. source/battery
C.wire​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Pre-test
Directions: Read each question carefully. Write the letter of the correct answer on your
answer sheets.
1. h this circuit, the bulb is lighted because electricity is flowing in a complete path
A. closed circuit
B. open circuit
Ciboth A and B
2. In this circuit the bulb will not light up because of the gap or there is no complete
path for electricity to flow.
A. closed circuit
B. open circuit C. both A and B
3. Which arrangement of materials will complete an electric circuit?
A. wre, bulb, source, switch
B. source, bulb, battery, wire
C. path, source, wire, switch
4. Which one is likely an open circuit?
A. switch is turned OFF B. switch is turned ON C. both A and B
5. Which is an important component of an electric circuit?
A. electrical tape B. source/battery
C.wire​

Answer:

1. b

2. a

3. b

4. b

5. c

Explanation:

sabihan niyo lang po ako kung may mali

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Pre-test Directions: Read each question carefully. Write the letter of the correct answer on your an…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact