_ ___ 5, Which of the following is a supporting detail of this paragraph? Robots are being used in s...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: _ ___ 5, Which of the following is a supporting detail of this paragraph? Robots are being used in s…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

_ ___ 5, Which of the following is a supporting detail of this paragraph? Robots are being used in sumo wrestling contests. Sumo wrestling is a sport that started in Japan. It takes place in a ring. Two players try to score points by holding each other do wn or pushing each other out of the ring. Robot sumo uses robots instead of humans. The robot that scores the most points wins

a. Robots are being used in sumo wrestling contests b. Robots sumo contests are better than human sumo contests. c. Robot sumo uses robots instead of humans. d. Watching robot sumo is boring.

Mga sagot sa #1 sa Tanong: _ ___ 5, Which of the following is a supporting detail of this paragraph? Robots are being used in sumo wrestling contests. Sumo wrestling is a sport that started in Japan. It takes place in a ring. Two players try to score points by holding each other do wn or pushing each other out of the ring. Robot sumo uses robots instead of humans. The robot that scores the most points wins

a. Robots are being used in sumo wrestling contests b. Robots sumo contests are better than human sumo contests. c. Robot sumo uses robots instead of humans. d. Watching robot sumo is boring.

Answer:

c. Po Ang sagot

Explanation:

salamat pa brianlys po

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa _ ___ 5, Which of the following is a supporting detail of this paragraph? Robots are being used in s…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact