A Gawain sa Pagicatutuo 1: Hanapin Natin Panuto: Hanapin at Bilugan ang mga salita sa kahon na may k...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A Gawain sa Pagicatutuo 1: Hanapin Natin Panuto: Hanapin at Bilugan ang mga salita sa kahon na may k…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A Gawain sa Pagicatutuo 1: Hanapin Natin
Panuto: Hanapin at Bilugan ang mga salita sa kahon na may kaugnayan sa katarungang
Panlipunan
00
U
A
N
N
P
C
K
к
L
1
A
T
L
H
F
G
A
s
D
P
F
x
С
V
N
B
N
P
T
Q
1
L
A
Y
P
A
M
P
A E
1
G
G
U
Y
T
R
o
m
Y
W
L
P
K
C
X
G
A
R
s
R
G
U
B.
U
N
Н
G
Р
A
R
G
L
G
H
1
L
X
E
N
1
s
z
С
A
Y
O
1
L
M
G
N
B
O
U
H
Р
A
G G
T
A
s
L
B
A
E
A

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A Gawain sa Pagicatutuo 1: Hanapin Natin
Panuto: Hanapin at Bilugan ang mga salita sa kahon na may kaugnayan sa katarungang
Panlipunan
00
U
A
N
N
P
C
K
к
L
1
A
T
L
H
F
G
A
s
D
P
F
x
С
V
N
B
N
P
T
Q
1
L
A
Y
P
A
M
P
A E
1
G
G
U
Y
T
R
o
m
Y
W
L
P
K
C
X
G
A
R
s
R
G
U
B.
U
N
Н
G
Р
A
R
G
L
G
H
1
L
X
E
N
1
s
z
С
A
Y
O
1
L
M
G
N
B
O
U
H
Р
A
G G
T
A
s
L
B
A
E
A

Ung na kita ko “kalipunan”

At “batas”po

Mga sagot sa #2 sa Tanong: A Gawain sa Pagicatutuo 1: Hanapin Natin
Panuto: Hanapin at Bilugan ang mga salita sa kahon na may kaugnayan sa katarungang
Panlipunan
00
U
A
N
N
P
C
K
к
L
1
A
T
L
H
F
G
A
s
D
P
F
x
С
V
N
B
N
P
T
Q
1
L
A
Y
P
A
M
P
A E
1
G
G
U
Y
T
R
o
m
Y
W
L
P
K
C
X
G
A
R
s
R
G
U
B.
U
N
Н
G
Р
A
R
G
L
G
H
1
L
X
E
N
1
s
z
С
A
Y
O
1
L
M
G
N
B
O
U
H
Р
A
G G
T
A
s
L
B
A
E
A

Answer:

Panuto: Hanapin at Bilugan ang mga salita sa kahon na may kaugnayan sa katarungang

Explanation:

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A Gawain sa Pagicatutuo 1: Hanapin Natin Panuto: Hanapin at Bilugan ang mga salita sa kahon na may k…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact