II. Direction: Substitute the given series of numbers with the letter in the English Alphabet A -1 u...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: II. Direction: Substitute the given series of numbers with the letter in the English Alphabet A -1 u…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

II. Direction: Substitute the given series of numbers with the letter in the English Alphabet A -1 up to Z – 26 to get the correct answer.

1. _______________ sandwiches should be speared in the center with a long food pick.
__ __ __ __
3 12 21 2
2. Handle food picks _____________.
__ __ __ __ __ __ __ __ __
3 1 18 5 6 21 12 12 25
3. ________________ add compliment to sandwich preparation.
__ __ __ __ __ __ __ __ __
7 1 18 14 9 19 8 5 19
4. Plate _______________ sandwiches in circular design on a platter.
__ __ __ __ __ __ __ __
16 9 14 23 8 5 5 12
5. ________________ can be decorated with suitable ingredients to enhance the overall presentation.
__ __ __ __ __
16 12 1 20 5

Mga sagot sa #1 sa Tanong: II. Direction: Substitute the given series of numbers with the letter in the English Alphabet A -1 up to Z – 26 to get the correct answer.

1. _______________ sandwiches should be speared in the center with a long food pick.
__ __ __ __
3 12 21 2
2. Handle food picks _____________.
__ __ __ __ __ __ __ __ __
3 1 18 5 6 21 12 12 25
3. ________________ add compliment to sandwich preparation.
__ __ __ __ __ __ __ __ __
7 1 18 14 9 19 8 5 19
4. Plate _______________ sandwiches in circular design on a platter.
__ __ __ __ __ __ __ __
16 9 14 23 8 5 5 12
5. ________________ can be decorated with suitable ingredients to enhance the overall presentation.
__ __ __ __ __
16 12 1 20 5

Answer:

1 judicious folder 2 Kellogg’s 3 stuff 4 highschool 5 heck kill

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa II. Direction: Substitute the given series of numbers with the letter in the English Alphabet A -1 u…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Mag-post ng isang Komento

Mas Bago Mas luma

Form sa Pag-contact